Perioperační péče o pacienta v kardiochirurgii / Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů.

Tato kniha by měla být k dispozici instrumentářkám z operačního sálu jako průvodce oborem, ale i pro posluchače jiného nelékařského oboru, také i pro studenty medicíny. Publikace je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná je zahájena stručnou historií světové i domácí kardiochirurgie. Ve speciální části jsou probrána především témata kardiochirurgie dospělých. S ohledem na dominantní náplň oboru, je relativně více prostoru věnováno problematice ischemické choroby srdeční, včetně chirurgicky řešitelných komplikací infarktu myokardu.

11419567166_8e2f0c734c_b

1

2

3

4

5